Thuisverpleging Johan Pierreux & co

Welkom op de website van thuisverpleging Johan Pierreux.

Wij zijn werkzaam in volgende (deel-)gemeenten en dit 7 dagen op 7, 24 uur op 24:

Tienen, Goetsenhoven, Hakendover, Oplinter, Sint-Margriete-Houtem, Vissenaken, Kumtich, Bost, Grimde, Oorbeek, Hoksem, Meldert, Outgaarden, Hoegaarden en Wommersom.

Er wordt hoe langer hoe meer beroep gedaan op thuisverpleegkundigen en dat om verschilllende redenen:
- Thuisverpleegkundigen maken kortere ziekenhuisopnames mogelijk door gespecialiseerde zorg aan huis aan te bieden, vb. na een ingreep in het ziekenhuis.
- Thuisverpleegkundigen kunnen ervoor zorgen dat mensen langer in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven, vb. bij ziekte of ouderdom.

Wat doen we?

Zonder medisch voorschrift

Hulp bij hygiënische zorgen (hulp bij wassen en aan- en uitkleden)

Op medisch voorschrift

 • - Wondzorg
 • - Inspuitingen
 • - Incontinentiezorg
 • - Compressietherapie (kousen en windels)
 • - Opvolgen en begeleiden van diabetespatiënten
 • - Toedienen en klaarzetten van medicatie
 • - Blaassondage
 • - Oncologische zorgen

Op medisch voorschrift

 • - Palliatieve zorgen
 • - Pijnbestrijding
 • - Stomazorg en educatie (colostoma, ileostoma, urostoma)
 • - Lavementen
 • - Aan- en afschakelen van sondevoeding
 • - Toedienen van parenterale voeding (TPN)
 • - Verzorgen en spoelen van poortkatheter
 • - Vervangen van suprapubische sonde
 • - Sondevoeding
 • - ...

Wie zijn we

Onze groep bestaat uit 8 verpleegkundigen, met elk een eigen specialisatie en expertise:

Johan Pierreux

0475 / 56.30.49
 • - Sinds 1986: zelfstandig thuisverpleegkundige
 • - Referentieverpleegkundige wondzorg
 • - Referentieverpleegkundige diabetes
 • - Referentieverpleegkundige palliatieve zorg (PANAL)

Stefan Swartenbroeck

0476 / 23.19.57
 • - Sinds 1989: zelfstandig thuisverpleegkundige in bijberoep

Marina Jadoul

0476 / 46.66.69
 • - Afgestudeerd in 1996 als licentiaat in de medische en sociale wetenschappen, richting verplegingswetenschappen, met specialisatie gynaecologie en geriatrie (KUL)
 • - 2015: basisopleiding palliatieve zorg (PANAL)
 • - Sinds 2001: zelfstandig thuisverpleegkundige

Marleen Vandeborne

0472 / 22.94.69
 • - Afgestudeerd in 1982 als verpleegkunde – vroedvrouw
 • - 2011: basisopleiding palliatieve zorg (PANAL)
 • - Sinds 2010: zelfstandig thuisverpleegkundige

Laura Storm

0497 / 21.77.97
 • - Verpleegkundige, afgestudeerd in 2018 (afstudeerrichting algemene zorg)
 • - Sinds 2019: Zelfstandig thuisverpleegkundige
 • - Ervaring in de gehandicaptenzorg

Alexander Pierreux

0494 / 99.53.85‬
 • - Verpleegkundige, Afgestudeerd in 2014 als master in het management en beleid van de gezondheidszorg
 • - Sinds juli 2018: zelfstandig thuisverpleegkundige

Liesbeth Poelmans

0497 / 17.01.51
 • - Verpleegkundige, afgestudeerd in 2007
 • - 2007-2009: Revalidatieverpleegkundige in UZ Leuven
 • - Sinds 2009: Zelfstandig thuisverpleegkundige

Evelien Vanhercke

0476 / 40.54.02
 • - Afgestudeerd in 2014 als master in het management en beleid van de gezondheidszorg (afstudeerrichting beleid)
 • - 2015: referentieverpleegkundige ziekenhuishygiëne
 • - Sinds augustus 2016: zelfstandig thuisverpleegkundige
 • - 2017: referentieverpleegkundige wondzorg

Werkwijze

01.

Kwaliteit en continuïteit

Samenwerking in een groepspraktijk binnen de thuisverpleging veronderstelt goede communicatie onder collega’s zodat de zorg voor de patiënt optimaal kan verlopen. Wij proberen onze patiënten op een professionele manier, met aandacht voor hun specifieke noden, te verzorgen. Daarom organiseren we op regelmatige basis patiëntenbesprekingen en groepsoverleg.

02.

Multidisciplinaire samenwerking

Wij zijn dikwijls niet de enige hulpverleners die aan huis komen bij onze patiënten. Voor ons is het belangrijk om samen te werken met andere zorgverleners zoals de huisarts, de kiné, zorgkundigen, de pedicure... maar ook met andere thuiszorgorganisaties zoals vb. zorg 24...

03.

Up to date

Voortdurende bijscholing is voor ons erg belangrijk. Zo hebben we tijdens onze loopbaan elk onze eigen expertise opgebouwd en hebben we elk onze eigen specialisatie. Dat is een grote meerwaarde voor onze praktijk, want de gezondheidszorg evolueert erg snel en de mensen gaan steeds sneller met ontslag na een ziekenhuisopname. Dat maakt dat gespecialiseerde thuiszorg erg belangrijk wordt.

04.

Palliatieve zorg

Door jarenlange ervaring en opleiding hebben we specifieke kennis verworven omtrent de zorg voor palliatieve patiënten. Met die achtergrond en in samenwerking met de huisarts, de familie en PANAL (Palliatief Netwerk Arrondissement Leuven) proberen wij deze zorg zo goed mogelijk te laten verlopen. En dat zowel overdag als ’s nachts. Bovendien hebben wij speciale aandacht voor levenseindebegeleiding. Onze patiënten zijn voornamelijk hoogbejaard en hebben vaak nood aan informatie over het levenseinde.

Vergoedingen

Wij werken volgens de derdebetalersregeling. Dat wil zeggen dat u ons niets moet betalen als we bij u langs komen. Wij rekenen onze prestaties aan bij de mutualiteit waar u bent aangesloten. Uw mutualiteit doet dan het nodige. Het enige wat we van u vragen is een voorschrift van een arts en de gegevens van de mutualiteit. Dan regelen wij verder alle administratie af voor u.

Voor de zorgen die niet in aanmerking komen voor een terugbetaling door de mutualiteit (vb. het klaarmaken van een medicatiebox per week en/of het dagelijks bezorgen van medicatie) maken we individuele afspraken met de patiënt zelf.

Elke patiënt krijgt maandelijks een overzicht toegestuurd van de geleverde prestaties en de vergoeding per prestatie die wij hiervoor krijgen. Daar hoeft u verder niets mee te doen; het document is louter informatief maar wij zijn wettelijk verplicht u dit te bezorgen.

Contacteer ons

Johan Pierreux
Groot Overlaar 141
3300 Tienen
016 / 81.09.89
0475 / 56.30.49

Laat uw boodschap achter